Funkce aplikace

Aplikace slouží k elektronické evidenci tržeb, resp. K odesílání informací o tržbách na server Finanční správy. Jak informace odeslané Finanční správě, tak informace uvedené na účtence, mají veškeré náležitosti, které ukládá zákon.

Funkce aplikace:
 • Evidence tržeb
 • Tisk účtenek
 • Volba platby v hotovosti a kartou
 • Rozepsání jednotlivých položek na účtence
 • Účtování v různých sazbách DPH
 • Storno platby
 • Zálohování vratných obalů
 • Možnost nastavení více provozoven a pokladen pro jednotlivé provozovny
 • Nastavení nejprodávanějších položek do rychlé předvolby
 • Účtování tržby pomocí snímání čarového kódu
 • Účtování tržby pomocí předvoleného seznamu zboží
 • Účtování tržby pomocí klasické kalkulačky
 • Podpora čarových kodů (při tvorbě ceníku zboží Vám pomůže naše rozsáhlá databáze českých EAN kódů)

Výhody SweetKasy

 • Velice jednoduché a intuitivní rozhraní
 • Možnost využití na chytrém telefonu
 • Testovací prostředí zdarma
 • Rozsáhlá databáze českých EAN kódů
 • Neomezený počet účtenek a uživatelů
 • Rychlá odezva a zpracování
 • Aplikace není vázána na konkrétní technické zařízení ( neplatíte například v případě poruchy za instalaci na nový tablet )
 • Tvorba aktualizací na základě interakcí s uživateli
 • Aktualizace zdarma
 • Zákaznická podpora zdarma
 • Záloha dat zdarma
 • Jednotná cena bez jakýchkoli dalších poplatků

Chci vyzkoušet